- Vi har erkjent at mobbing fins både i form av utestenging fra lek, himling med øynene og fysiske handlinger. Derfor har vi tatt tak, involvert foreldre og laget en plan mot mobbing, sier daglig leder Ann-Hilde Hansen.

Vollen barnehage tilhører Norlandia-kjeden og har 21 ansatte på fem avdelinger. Hansen og pedagogisk leder Jenny Andreassen holdt innlegg under møtet for Partnerskap mot mobbing i Bodø 30. mai.

Vite – ikke bare tro

- Vi må begynne med oss selv dersom vi skal være gode rollemodeller for barna. De voksnes arbeidsmiljø er avgjørende for hvordan barna har det, påpeker Hansen.

- Når det gjelder barna er det viktig at vi voksne observerer. Vi skal vite hva som skjer blant barna, ikke bare tro. Da må vi være tilstede i barnegruppene, ha tillit og god kontakt med barna, sier hun.

Venneloven i Vollen barnehage (Foto: Ann-Hilde Hansen
(Foto: Ann-Hilde Hansen)

Løse konflikter

Vollen barnehage har blant annet noe de kaller ”hjerteprogrammet”, som er et verktøy for å hjelpe barna til å løse konflikter med et positivt resultat. 

- Vi snakker om følelser og forsøker å få dem til å sette ord på hvordan de selv opplever andre eller tror de kan oppleves av andre. Og vi sier det er ok å gi en klem i stedet for å si ”unnskyld”. Det ordet kan ofte bli et litt uforpliktende ord, sier Andreassen.

Vennskapsbenk Bodø (Foto: Ann-Hilde Hansen)
(Foto: Ann-Hilde Hansen)

Vennehuske og vennebenk

Barnehagen har laget en Vennelov, og da de skulle gå til innkjøp av ny huske ble det en stor ”vennskapshuske” der det er plass til mange barn.

En grønn vennebenk ble høytidelig innviet i fjor høst.

- Her er reglene at man kan sette seg hvis man mangler noe å leke med. Da skal alltid noen andre komme og sette seg. Dette fungerer veldig bra – mange bruker den og får respons, sier de to.

Vennskapshuske i Bodø (Foto: Ann-Hilde Hansen)
(Foto: Ann-Hilde Hansen)

Forbilder

Som de fleste andre barnehager har de også regler for bursdager. Alle barna i årskullet skal inviteres hvis det skal skje i barnehagens regi.

- Og vi tilbyr gratis utleie av barnehagens lokaler til bursdagsfeiring, sier Andresassen og Hansen.

Mer samarbeid med foreldre er også noe barnehagen jobber med som del av antimobbearbeidet i Vollen.

- Alle voksne er forbilder for barna. Det at foreldre og andre omtaler andres barn på en positiv måte, bidrar til å skape et godt miljø og hindre mobbing. Enkelte barn kan bli gjort til syndebukker på grunn av voksnes adferd og holdninger. Det vi må unngå, sier Hansen.

Se lenke til Vollen barnehage her.