Hva er varsling?

Å varsle er å si i fra om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er forhold som er eller kan være i strid med lover og regler, barnehagens retningslinjer eller alminnelig oppfatning om hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.