De to nasjonale foreldreutvalgene, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), har sammen laget en brosjyre med gode tips til foreldre foran skolestart.

Både barnehagen og skolen er forpliktet til å samarbeide godt med hverandre, og med foreldrene, om en best mulig overgang. Det er lovfestet i Rammeplan for barnehagen og i Opplæringsloven.

- Snakk med andre foreldre i barnehagen om overgangen til skolen. Skal flere andre barn begynne på samme skole? Skal vi kanskje forberede barna sammen?

Marie Skinstad-Jansen og sønn Isak ved skolestart
(Foto: FUB/FUG)

Årshjul for overganger

Tidligere FUB-leder Marie Skinstad-Jansen har selv opplevd to overganger fra barnehage til skole for sine to eldste barn. I hennes hjemkommune Moss har de lenge hatt et årshjul for overganger.
 
- Både barna og vi foreldre ble tidlig på vinteren blitt trukket inn i forberedelsene. Barna fikk besøke skolen flere ganger og skolens ansatte var i barnehagen. Vi foreldre ble også invitert i foreldremøter på skolen, sier hun.
 
Hun mener dette har bidratt til at barna følte seg hjemme da de kom i skolegården og i klasserommet. Og barna kjente igjen både voksne og mange andre barn der, som bidro til trygghet.
 
Tegning fra overgangsbrosjyren
Tegning fra overgangsbrosjyren

Snakk med andre foreldre

Når først skolen er i gang, er et godt råd å ta kontakt med de andre foreldre og dannet et nettverk så tidlig som mulig. 
 
- Det kan være lurt å avtale følgegrupper til og fra skolen. Eller man kan foreslå sosiale aktiviteter som kan spleise klassen sammen fra starten. Dette kan man enten koordinere med klassekontakten elle andre foreldre, sier tidligere FUG-leder Gunn Iren Müller.
 
Hun mener dette kan sette tonen for et trygt og god klassefelleskapet og - miljø tidlig. 
 
- Dessuten er det å snakke positivt om skolen, de andre barna, lærerne og foreldrene, er en av våre viktigste oppgaver som foreldre, sier hun.

Hun er i tillegg svært opptatt av at foreldre må huske på å invitere alle i bursdag og på Halloween, enten alle jentene eller guttene.
Dobbeltside brosjyre overganger
(Foto: FUB/FUG)

Foreldre må trygges

FUB har i sin femårsperiode (2015-19) hatt overganger som en av sine tre hjertesaker. Også FUG var også svært opptatt av dette i sin periode (2016-19)
 
Begge de tidligere utvalgslederne understreker at mange ferske førsteklasseforeldre får et lite sjokk over å ha så liten kontakt med de voksne på skolen.
 
- Overgangen fra en tett og hyppig kommunikasjon med de ansatte i barnehagen kan virke overveldende. Det er lurt å forhøre seg med personalet på skolen og SFO om rutinene de har for mat, påkledning og toalettbesøk, sier de.
 
Særlig foreldre til barn med behov for spesiell tilrettelegging, trenger å trygges på at barnets behov blir møtt.
 
Gunn Iren Müller minner om at også overgangen fra barne- til ungdomsskolen kan være stor for mange barn, og at gode rutiner med må etableres også for dette. 
 
- Trygge foreldre gir trygge barn, sier de to utvalgslederne og oppfordrer til konstruktivt samarbeid hjem-barnehage-skole.