12. november la utdannings- og forskningskomiteens frem innstillingen om å endre politiattester for ansatte i barnehager og skoler. Komiteen ba regjeringen endre reglene for at attesten skulle gi et fullstendig bilde av søkeren og vise alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i barnehage, skole eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.

I fjorårets høring understreket FUB manglene ved politiattesten til de ansatte i barnehagen og signaliserte behovet for en gjennomgang av informasjon en politiattest skal inneholde.

- Vi er lettet

Med nåværende regelverk kan viktig informasjon som kan påvirke barnets trygghet og sikkerhet i barnehagen falle bort, da deler av rullebladet ikke vises. Eksempler på dette er voldshandlinger mot mindreårige som ikke er ansett som «grov».

- Vi i Foreldreutvalget for barnehager er lettet over vedtaket om å skjerpe politiattesten slik at all viktig informasjon som kan påvirke barnets trygghet og sikkerhet i barnehagen, kommer fram i politiattesten. Situasjonen vi er inne i nå der pandemien og smittevernregler fører til flere midlertidige vikarer og mindre grupper, gjør det bare enda mer aktuelt. En rapport fra Barne- og familiedepartementets arbeidsgruppe viste at det er større risiko for at et overgrep kan skje dersom en person er alene med mindreårige. I den fasen vi er i nå er det større sannsynlighet for dette og dermed trenger barnehager og skoler all den hjelp de kan få med å sile ut potensielle trusler mot barnas trygghet, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Opp med farta

Han mener det enstemmige vedtaket i Stortinget er et tydelig signal og ber regjeringen få opp farten slik at barnehager og skoler får den hjelpen de trenger. - Dette handler om barnas trygghet – vi har ingen tid å miste, mener FUB-lederen.  

LES OGSÅ: Dette mener FUB om politiattest og tjenestedata