Det er svært viktig at foreldrene involveres i arbeide med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing i barnehagen. Foreldrene må også melde i fra til barnehagen dersom de oppdager mobbing blant barna. Det er av vesentlig betydning at foreldre og ansatte snakker og jobber sammen for å få slutt på mobbingen, og at det lages en plan for hvordan dette kan forebygges, avdekkes og stoppes.

I tillegg til å følge opp eget barns trivsel og velvære, er det av stor betydning når foreldre bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Foreldrene kan også bidra til å fremme et godt miljø i barnehagen ved å snakke positivt om barnehagen, de ansatte og de andre barna og deres familier seg i mellom.