Det er flere ting som skal klaffe for å finne riktig barnehage. Et godt råd i en normal hverdag er å starte med å kontakte de barnehagene du tror kan passe for dere, og be om å få komme på besøk. Det gir et inntrykk av areal inne og ute, atmosfæren, og samspillet mellom barna og de ansatte. I den tiden vi lever i nå om dagen, med barnehager på både grønt og rødt nivå, er det ikke sikkert dette lar seg gjennomføre. Vi råder deg uansett til å ta ta kontakt med aktuelle barnehager. Spørsmål om rutiner for tilvenning og foreldresamarbeid på forhånd er en grei innledning på praten. 

Barnehagebarn på tur
(Foto: Colourbox)

Ni tips

Her er FUBs sjekkliste for foreldre som er på jakt etter barnehage:

1.     BEMANNING: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.

2.     STABILITET: Er det en stabil personalgruppe, eller preges den av hyppige utskiftninger?

3.     PEDAGOGISK PERSONALE: Er det ansatt pedagoger i alle barnehagelærerstillingene?

4.     PROFIL: Sjekk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.

5.     VERDISYN: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er gjerne retningsgivende for hvordan de ansatte møter barn og foreldre.

6.     FORELDRESAMARBEID: Har barnehagen en god plan for samarbeid med foreldre? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?

7.     JUNGELTELEGRAFEN: Hør med naboer og venner om deres erfaringer med barnehagen. Har den et godt renommé?

8.     UTEAKTIVITETER: Er barnehagen opptatt av at alle barna skal være ute hver dag? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og hva er rutinene for sikkerhet?

9.     MATSERVERING: Hvilken mat serveres i barnehagen og hva er månedsprisen på maten?

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Faktasider

Mange barnehager har hjemmesider der det er mulig å finne god informasjon, både antall ansatte, organisering, pris, åpningstider og eventuelle satsningsområder.

I tillegg anbefaler vi barnehagefakta.no fra Utdanningsdirektoratet. Der kan man finne barnehager i sitt nærområde og i tillegg se hvordan det er både med bemanning generelt, og antall pedagoger i de ulike barnehagene. I tillegg finner du resultatet fra forrige års foreldreundersøkelse her dersom den er gjennomført.

FUB har også mange anbefalinger og råd om ulike tema her på fubhg.no.

LES MER OM: tilvenning og foreldresamarbeid

 

 

Lykke til med valget!