- Hvorfor har ikke barn i barnehagen den samme verdi som elevene i skolen? spurte spesialpedagog og rådgiver ved oppvekstdirektørens kontor i Kristiansand, Marianne Godtfredsen.

Hun mente begrepet tidlig innsats nå nærmest er blitt et ”skjellsord” fordi man ikke tar barn og foreldre på alvor.

- Det finnes hyllemetre med litteratur og velmente strategier på tidlig innsats. Men ingenting skjer med å få lovfeste den samme retten til et godt læringsmiljø i barnehagene som den som gjelder for skolen, paragraf 9a, sa hun.

- Vi bruker alle ressurser på å reparere i 10. klasse der vi vet at innsatsen virker dårligst. Hvorfor kan man ikke erkjenne at barnehagen er en del av utdanningsløpet og at man må starte her, spurte hun. Hun viste også til forskning på elever som dropper ut av videregående og som helt spesifikt forteller om mobbing i barnehagen og oppgir dette som årsak. 

Tre innledere på Arendslsseminaret

Øve på god dialog

Mor og forfatter Camilla Otterlei har opplevd at sønnen ble mobbet i barnehagen, og endret adferd fra åpen og nysgjerrig til utagerende og i oppløsning. Familien tok det opp med barnehagen men ble ikke trodd fordi de voksne ikke hadde sett hva som skjedde med gutten – som ble slått på et loft uten tilsyn.

- De var opptatt av ham og hans adferd men avskrev seg ansvaret for at det hadde med barnehagen å gjøre. De manglet kompetanse, sa Otterlei. Hun og familien følte de satt fast uten å finne instanser som kunne hjelpe dem lokalt. 

- Det er ikke like lett å få hjelp i barnehagesaker som i skolesaker som gjelder mobbing, mente hun.

Både hun og Marianne Godtfredsen vekta god dialog mellom foreldre og ansatte som viktig.

- En god dialog er nøkkelen til å forebygge mobbing. Vi må samme ta ansvar for å øve oss på denne dialogen, sa Godtfredsen som også er bekymret for ansvarsfraskrivelsen som Otterlei og andre foreldre opplever.

Arendalsinnledere

- Barn er ikke onde

- Barn er ikke onde. Et barns adferd er en form for kommunikasjon til oss. Men mobbing kan aldri forklares utfra holdningen om at barnet er aggressivt. Vi må se på læringsmiljøet og de rammene som er rundt barnet. Det er utrolig lett for voksne å fraskrive seg dette ansvaret, mente hun.

Hun etterlyste handling fra regjeringens side med å følge opp arbeidet med en lovfestet rett til et godt miljø i barnehagen på lik linje med den elever i skolen har.

Nina Turøy fra Fjell kommune er enig i at foreldre må tas med i en god dialog, både i mobbesaker og i det forebyggende arbeidet.

- Vi kobler alltid inn foreldre. Det er min jobb som leder å møte både foreldre og barna i mobbesaker. Det hender også at foreldre trenger hjelp, sa hun. Kommunen har gode rutiner som er til støtte for henne som styrer.

Fjell kommune har beredskapsteam mot mobbing og tilbyr kurs til både ansatte i skole og barnehage og foreldre. De tar imot anonyme tips om mobbing som alltid besvares og tas på alvor. De lager konkrete aktivitetsplaner og involverer foreldre i diskusjoner og evalueringer.

Statssekretær Rikke H. Sjøberg foran innledere

Tydelig rammeplan

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (foran) fra Kunnskapsdepartementet tok del i debatten og kommenterte til slutt de andres innlegg.

- Rammeplanen for barnehagen er veldig tydelig på det som gjelder de ansattes rett og plikt i forhold til å håndtere mobbing. Den er svært godt skrevet og burde ha vært trykket opp til foreldre sa hun.

Hun sa arbeidet med en ”paragraf 9a’” for barnehagene pågår: - Vi jobber med det, men må sikre at vi får det til på en god måte. Andre brikker må på plass først, men vi vet vi har dårlig tid, sa Sjøberg.

Nina Turøy minnet til slutt om arbeidet med å innfri bemanningsnormen. – Vi er veldig for normen, men den må ikke bli en sovepute for regjeringen, sa hun.

Fra salen mobbeseminar
Konferansier Aslak Bonde
Konferansier Aslak Bonde