Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvordan varsler du?

Varsling kan skje muntlig  eller skriftlig. Ofte er det ikke store ting som skal til for å forbedre forholdene. Den nære kontakten mellom foreldre og ansatte i barnehagen skal vanligvis innby til en åpen dialog om forhold som bør rettes. Andre ganger kan det være nødvendig med en skriftlig henvendelse til styrer, enten fra enkeltforeldre eller fra flere foreldre sammen/foreldrerådet.

Hvis barnehagen ikke etterkommer din henvendelse, eller ikke gjør tilstrekkelige endringer, kan du ta opp saken med kommunen. Kommunen er barnehagemyndighet jf.

barnehageloven § 8. Kommunens ansvar, og skal gi veiledning og påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Henvendelsen til kommunen bør sendes skriftlig.

Dersom kommunen avviser henvendelsen eller kommer frem til at det ikke er grunn til å gi pålegg om retting til barnehageeier, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 16 annet ledd. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 29.

Publisert

Ressursbank

Giella Norsk - NorwegianGiella English - EngelskGiella Sami - Samisk