Både Ørsta og Volda kommuner hadde samlinger der rektorer, barnehagestyrere fra private og kommunale barnehager og tillitsvalgte foreldre var invitert i 26. og 27. august.

I Østa var de ivrige på å komme i gang med et såkalte «lokalt» FUB på kommunenivå. Det betyr i praksis et kommunalt foreldreutvalg for barnehager, men ordet lokalt brukes fordi betegnelsen skal romme både private og kommunale barnehager.

Se FUBs tips til hvordan du starter et lokalt utvalg her.

Foreldre i Volda KFU

Felles KFU

I tillegg til barnehagestyrere og tillitsvalgte barnehageforeldre, møtte Norreen møtte også rektorer og skoleforeldre med verv i begge kommuner. Kveldssamlingen i Volda var initiert av Volda kommunale foreldreutvalg (KFU) og kommunen sammen.

Her har de altså allerede et kommunalt foreldreutvalg som består av foreldre både fra barnehager og skoler. Men de ønsket å drøfte hvordan samarbeidet skal foregå videre med kommunen når Volda blir til Nye Volda etter sammenslåing med Hornindal 1. januar 2020.

FUBs rådgiver holdt innlegg om betydningen av samarbeidet mellom barnehage/skole og foreldre, samt gode råd om hvordan etablere lokale foreldreutvalg.

Vi ønsker begge kommuner, ansatte og foreldre lykke til med viktig samarbeid!

Les mer om samarbeid i barnehagen her.

Barnehagestyrere i Volda
Barnehagestyrere i Volda