FUB og FUG var invitert av Overhalla kommune i Trøndelag til å holde kurs for styrere og skoleledere fra fire barnehager og to skoler, samt for rundt 50 foreldrerepresentanter.

Kommunen er med i et nasjonalt utviklingsarbeid kalt «Inkluderende barnehage og skole» i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. De har holdt på i nesten et år og flere samlinger er avviklet.

Overhalla arrangørene
Kjersti Falck, Tove Nyborg, Dagfinn Johansen og Marianne Fehn (Foto: FUB)

Foreldre en viktig ressurs

- Vi ønsker at alle ansatte i skolen og barnehagene skal få en bedre felles plattform for arbeidet med mobbing. En viktig del av dette utviklingsarbeidet er også foreldrene. De har ytret ønske om  lære mer, sier koordinator Tove Merete Nyborg.

Både gruppevis og felles holdt rådgiverne fra FUB og FUG, Marianne Fehn og Kjersti Falck, foredrag med case og diskusjoner. Først for styrere/lederne på dagtid, så for ledere og foreldre  samlet på kveldstid.

Oppvekstsjef Dagfinn Johansen var også med hele dagen.

Overhalla med styrere
(Foto: FUB)

Hvordan samarbeid?

På en tidligere samling hadde foreldrene gitt tydelige tilbakemeldinger på hva de ønsket å lære mer om som foreldrekontakter i barnehagen og på skolen. Det var blant annet:

- Hva kan foreldrekontakter bidra med?
- Hvordan planlegge foreldremøtene?
- Kunnskap om de ulike utvalgene, organisering og sammensetning
- Innholdet i utviklingssamtalen

FUBs rådgiver Marianne Fehn i Overhalla
Marianne Fehn (Foto: FUB)

Snakke sammen

På styrersamlingen for barnehagene mente flere at det er ulike tolkninger av foreldresamarbeid.

- Vi har 45 foreldre som antakelig har 45 ulike tanker om dette, mente en.

- Det er lettere å jobbe godt med samarbeid hvis man har snakket sammen i ledergruppa om hva det skal innebære, sa en annen.

- Man må snakke sammen i ledergruppa og med foreldrene om hvilken modell som passer best for din barnehage. Hvilke oppgaver skal FAU og SU? Hva er overkommelig? Det kan være litt ulikt fra barnehage til barnehage, sa FUBs rådgiver Marianne Fehn og anbefalte å lage enkle planer.

Kjersti Falck i Overhalla
(Foto: FUB)

Tenk inkludering

FUG-rådgiver Kjersti Falck holdt fellesforedraget for alle om kvelden og la vekt på inkludering både av barn og foreldre som et viktig tiltak.

- Tenk inkludering i alt arbeidet du gjør som leder og foreldrerepresentant! Ta kontakt med foreldrene som ikke kjenner noen, har mulighet til å ta verv eller kan bidra like mye som alle andre.

- Alt foreldre er viktige for sine barn. Alle kan gjøre noe, bare de blir invitert med som en ressurs av barnehagen og skolen – og av andre foreldre. Ikke alle kan eller skal ta verv, men kan kanskje bidra til fellesskapet med andre ting, sa hun.

- Når foreldre er engasjerer seg i sine barns barnehage- og skolehverdag gjør barna det også bra. Og foreldrene er viktige medspillere for skolen og barnehagen for å skape et godt og trygt miljø. Da må de inviteres med og læres opp. Det kan på sikte bidra til å hindre frafall i skolen, la hun til.

Overhalla FUB gruppecase
(Foto: FUB)

Flott inngang

- Dette var et flott utgangspunkt for foreldremøtet vi skal ha snart, sa Kine Lysberg Lund fra Gamlestua barnehage etter samling, foredrag og diskusjoner.

- Jeg har skrevet to tettskreve sider med tips til aktuelle temaer, sa  assisterende styrer Marit Haugen fra Skage barnehage etter gruppeoppgavene.

- Dette var veldig nyttig. Jeg lærte mye jeg ikke visste fra før, sa mamma Hanne Sørensen, fersk vara i FAU ved Skage barnehage.

- Det er viktig at vi tenker på de barna og ungdommene vi har i barnehage og skole i dag, og ikke bare legger planer langt fram i tid, oppsummerte oppvekstsjefen etter kursdagen. 

Allerede neste uke følger kommunen opp i en samling for rektorene der erfaringene skal tas et skritt videre. 

Plenum Overhalla foreldre og ledere
(Foto: FUB)


Se mer om samarbeid mellom hjem og barnehagen her.

Se FUBs ressurshefte på flere språk om samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Det kan også bestilles.

Vår brosjyre om mobbing i barnehagen er kommet i revidert utgave i 2019.

Overhalla FUB-grupper
(Foto: FUB)