Vi vet at det pågår mange forberedelser rundt omkring i landet. Noen barnehager planlegger å invitere foreldre, politikere og andre til et arrangement på dagen. 

Andre finner på aktiviteter i barnehagen, på basen eller i nærmiljøet. Som tidligere har vi derfor laget to typer plakater: 

En illustrerende som kan henges opp til «pynt» og minne om dagen og tema, og en plakat med felt til å skrive på nederst.

Slik forberedte de seg i Martuva barnehage i Bø i Telemark i fjor.

Einar Olav Larsen foto i trapp
(Foto: FUB)

Plakater på fem språk

Alle plakatene fins på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Plakater uten skrivefelt (A3):

Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk 
Sørsamisk
Lulesamisk

Plakater med skrivefelt (A3):

​Bokmål
Nynorsk

Nordsamisk 
Sørsamisk
Lulesamisk

- Vi oppfordrer flest mulig til å markere Barnehagedagen 2020. Både for å vise frem for omverden hvordan barnehagehverdagen er, men også få å løfte frem hvor viktig det er med inkludering og rom for alle barn i barnehagen, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Arbeidsgruppa Barnehagedagen 2020

Opplading med kveldskafé

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og er blitt en tradisjon i store deler av Norge. Første gang var i 2005.

Arbeidsgruppa utarbeider materiell og bakgrunnsinformasjon til markeringen, som plakater, film og maler til mediebruk.

For de som bor i Oslo og omegn blir det i år en kveldskafé 9. mars om årets tema: «Tilhørighet – ulike sammen». 

Her deltar lederne fra oss tre arrangører, og det blir innlegg fra tre eksperter på feltet: Liv Glaser, Anne-Linn Bang og Sunniva Hall Jarmann. Meld deg på i lenken over! 

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.

Barnehagedagen 2020 Facebook