Vi har fått mange innspill på at kontakten mellom hjem og barnehage fungerer svært bra. 

Mange barnehager har arrangert daglige samlingsstunder online med opprop, sang og dans. Vi har sett barnehager som har hengt ut flagget for bursdagsbarna eller vist frem hvordan de ansatte bor og jobber hjemme.

Vi har hørt og lest om barnehageansatte som har syklet og kjørt rundt med aktivitetsposer og hilsener til barna. Kort sagt: Vi er imponert!

Det er vi også over alle dere foreldre som har taklet den nye hverdagen.

Påskemaleri Furuhaugen barnehage
(Foto: Furuhaugen barnehage SA)

Tre forventninger

FUB har hatt flere muligheter til å komme med innspill til myndighetene i disse ukene. 

I møte med kunnskapsminister Guri Melby denne uka, kom FUB med tre forventninger til barnehagedriften fremover.

Vi er spesielt opptatt av barna som av ulike grunner befinner seg i en sårbar situasjon. Det kan være alt fra barn med funksjonsnedsettelser som trenge rekstra tilrettelegging, til barn som lever i familier med andre utfordringer. 

Vi har også spilt inn forslag til Ekspertgruppen som kommer med sine anbefalinger om barnehage- og skoledrift etter påske. Heldigvis holder også noen åpent i påsken for barn som trenger det. 

Det er svært viktig at informasjon fra myndighetene når ut til alle familier – uansett språk og kultur. Her er materiell på mange språk fra NAFO. Vær med å spre dette!

Så ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Ta vare på hverandre, forsett å vaske hender, holde avstand og ta hensyn. God tur ut!

Og takk til Furuhaugen barnehage SA i Florø for lån av fine påskebilder! 

Med vennlig hilsen
Einar Olav Larsen, FUB-leder