Siden da har det nye FUB-utvalget gjennomført sitt første møte, og jeg har hatt gleden av å bli kjent med de øvrige utvalgsmedlemmene og et sekretæriat som virkelig står på for oss.

For min egen del var det det kommunale foreldreutvalget (KFU) som foreslo meg som kanditat til det nye FUB. Jeg er glad for å bo i en kommune som har tatt initiativ til å opprette et slikt utvalg.

For vår nestleder, Catrine Ballo Olsens del, var det styreren i barnehagen som foreslo henne som kanditat. Jeg har lyst til å trekke frem akkurat dette eksempelet som noe å dvele litt ved.

Vi i FUB er jo opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, at foreldrene skal oppfattes som en ressurs og at ansatte skal ha kompetanse på å legge til rette for dette. Når det da er styreren som foreslår en forelder som kanditat, og på den måten gir honnør til, og løfter frem, det gode samarbeidet de har, syns jeg det er en gladsak. Det er akuratt dette FUB jobber for!

Barnehagedagen 2020 FB

Barnehagedagen som festival?

Som ny leder og nytt utvalg er det mye å sette seg inn i . Vi skal finne våre hjertesaker å jobbe spesielt med utover i perioden.

Tanker man gjør seg og spørsmål man stiller seg som forelder i hverdagen, opplever jeg å møte også som interessante temaer nasjonalt. Her får FUB-utvalget mulighet til å komme med sine synspunkt og forhåpentligvis påvirke utviklingen. Vi tar mer enn gjerne i mot inspill fra dere!

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til å være med å markere Barnehagedagen 10. mars. Med et yrke som frilansmusiker, har jeg for eksempel erfaring fra ulike festivaler, og tenker at de er til for å skape felleskapsarenaer og løfte ulike tema.

La oss gjøre Barnehagedagen til en liten festival, der vi bruker anledningen til å løfte aktuelle tema for vår sektor og få flest mulig med! Lykke til!
 

Med vennlig hilsen

Einar Olav Larsen
FUB-leder