FUB har lenge etterlyst en lovbestemmelse for barnehagebarns rett til et trygt omsorgs-, leke- og læringsmiljø. FUB ble derfor svært fornøyd med avgjørelsen om at Kunnskapsdepartementet skal utrede mulig regulering av barnehagemiljø, og muligheten til å komme med innspill til arbeidet på et tidlig stadie.  

 

Du kan lese FUBs innspill her.