Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Einar Olav Larsen - ute2

- Økt fokus styrker barnehageutviklinga

Som FUB-leder vil jeg ønske velkommen til et nytt barnehageår. Og spesielt velkommen til foreldre og barn som begynner i barnehagen for første gang. 

Einar Olav Larsen, leder for FUB, 2020

Mye å være glad for

Etter en annerledes vår så går nok et barnehageår mot slutten. Været er med på å sette oss i sommermodus, og jeg tror folk kjenner på at det skal bli godt med ferie for å få litt avstand til den spesielle perioden vi har vært igjennom. Vi må håpe på at den gunstige smittesituasjonen vedvarer slik at vi ikke trenger å gå tilbake til «rødt» nivå igjen når sommeren er over.

Sommer

Barnehageoppstart

Sommeren er over oss og barnehager rundt omkring i landet har gjennomført sommer- og avslutningsfester og lagt planer for sommeråpne (eller -stengte) barnehager. Før vi vet ordet av det, er vi i gang med nytt barnehageår og mange nye og «gamle» barn skal starte opp i barnehagen. 

 

Einar Olav Larsen foto i trapp

En milepæl for barnehagemiljøet

Det var en milepæl for alle aktører som har ønsket å sette mobbing i barnehagen på dagsorden da kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i slutten av april kunne fortelle at retten til et godt og trygt psykososialt miljø i barnehagen nå skulle lovfestet i Barnehageloven.

Påskepynting Furuhaugen barnehage

God påske - takk for innsatsen!

Det er tre helt spesielle uker vi nå avrunder. Årets påske blir heller ikke som de fleste hadde planlagt. FUB er full av beundring for alle foreldre som har snudd seg rundt og forsøkt å sjonglere barnehage og hjemmejobbing etter beste evne. Og for de ansatte!

Barnehageport

FUB kritisk til koronaforskrift

FUB støtter flere av forslagene til Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven, men mener den må bli tydeligere på flere punkt. Det gjelder blant annet samarbeid med foreldrene, barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring og utvelgelsen av hvem som skal kunne benytte den utvidere retten til barnehageplass.

Einar Olav Larsen, FUB-leder

En nasjonal dugnad

Én time etter at vi hadde avsluttet vårt andre utvalgsmøte, 10.-11. mars i Oslo, sendte kontorsjefen for FUB/FUG ut mail med innføring av de første tiltakene i forbindelse med koronaviruset. Det innebar blant annet forbud mot reise i jobb og at alle møter holdes online.

Barn henger i stativ

FUBs høringssvar NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

FUB mener det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god start på utdanningsløpet er å klare å inkludere alle barn! Og at alle barn skal få en opplevelse av å være en betydningsfull person for fellesskapet og oppleve medvirkning. Barn skal møtes kunnskapsbasert og fordomsfritt, med forventninger som gir alle barn mulighet til å utvikle seg på like vilkår. 

Einar Olav Larsen foto i trapp

Glad for utfordringen!

Det var like før jul at det kom en overraskende telefon fra Kunnskapsdepartementet med spørsmål om å bli ny leder i FUB. Jeg ble umiddelbart svært glad for utfordringen, og takket etter et kort familieråd ja til vervet. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk