Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Einar Olav Larsen foto i trapp

En milepæl for barnehagemiljøet

Det var en milepæl for alle aktører som har ønsket å sette mobbing i barnehagen på dagsorden da kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i slutten av april kunne fortelle at retten til et godt og trygt psykososialt miljø i barnehagen nå skulle lovfestet i Barnehageloven.

Barnehagejente fra Nesodden

To ledige stillinger i FUB og FUG

Vi har ledig to stillinger i sekretariatet for de to nasjonale foreldreutvalgene for barnehager og skole - FUB og FUG. Den ene er rådgiver/seniorrådgiver for FUG tilknyttet skolefeltet. Den andre er rådgiver/senior kommunikasjonsrådgiver som jobber for begge utvalg. Søknadsfrist for begge er 18. mai.

Påskepynting Furuhaugen barnehage

God påske - takk for innsatsen!

Det er tre helt spesielle uker vi nå avrunder. Årets påske blir heller ikke som de fleste hadde planlagt. FUB er full av beundring for alle foreldre som har snudd seg rundt og forsøkt å sjonglere barnehage og hjemmejobbing etter beste evne. Og for de ansatte!

Barnehageport

FUB kritisk til koronaforskrift

FUB støtter flere av forslagene til Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven, men mener den må bli tydeligere på flere punkt. Det gjelder blant annet samarbeid med foreldrene, barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring og utvelgelsen av hvem som skal kunne benytte den utvidere retten til barnehageplass.

Einar Olav Larsen, FUB-leder

En nasjonal dugnad

Én time etter at vi hadde avsluttet vårt andre utvalgsmøte, 10.-11. mars i Oslo, sendte kontorsjefen for FUB/FUG ut mail med innføring av de første tiltakene i forbindelse med koronaviruset. Det innebar blant annet forbud mot reise i jobb og at alle møter holdes online.

Barn henger i stativ

FUBs høringssvar NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

FUB mener det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god start på utdanningsløpet er å klare å inkludere alle barn! Og at alle barn skal få en opplevelse av å være en betydningsfull person for fellesskapet og oppleve medvirkning. Barn skal møtes kunnskapsbasert og fordomsfritt, med forventninger som gir alle barn mulighet til å utvikle seg på like vilkår. 

Einar Olav Larsen foto i trapp

Glad for utfordringen!

Det var like før jul at det kom en overraskende telefon fra Kunnskapsdepartementet med spørsmål om å bli ny leder i FUB. Jeg ble umiddelbart svært glad for utfordringen, og takket etter et kort familieråd ja til vervet. 

Gutt på fanget til voksen

Trygt og godt barnehagemiljø

FUBs høringssvar til forslag om endringer i barnehageloven om barnehagemiljø

FUB har lenge etterspurt og ventet på lovforslaget om barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. FUB er spesielt fornøyd med departementets forslag om å innføre en aktivitetsplikt med delplikter for barnehagens ansatte, og for nulltoleranseprinsippet. Samtidig mener FUB det er uhørt at det ikke skal være en håndhevingsordning for barnehageområdet på lik linje som for skoleområdet.

Marie Skinstad-Jansen på FUB-konferansen 2019

Takk for at dere kom!

Takk for at så mange av dere deltok på foreldrekonferansen vår sist helg. Det er flott at dere tok dere tid i en hektisk hverdag til å komme! Vi i FUB synes alltid det er hyggelig å treffe ulike foreldre fra vårt langstrakte land og høre om hva nettopp dere er opptatt av.

Barn med mobil

Åpenhet i grenseland - FUBs høringssvar

Foreldrene spiller en viktig rolle og skal være forbilder for egne og andres barn. De skal samarbeide med barnehagen og følge opp og støtte opp om barnehagens arbeid hjemme. For å lykkes med dette trenger foreldrene å involveres sterkere i det forebyggende arbeidet. Høringssvaret nedenfor vil ta utgangspunkt i foreldrenes rolle i samarbeidet med barnehagen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk