Etter et år uten foreldrekonferanse, vedtok FUB-utvalget rett før jul å ha en konferanse i 2019 på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen for rundt 100 foreldre. Hovedtema blir bemanning.

- Dette gleder vi oss til! Hvis du tror dette er noe for deg, så hold av datoen lørdag ettermiddag 19. oktober til søndag 20. oktober allerede nå, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Marie Skinstad-Jansen jan 2019
(Foto: FUB)

Bemanning

Program og påmeldingsmulighet kommer først etter sommeren, og detaljer rundt temaet bemanning og bemanningsnorm er ikke landet ennå.

Konferansen starter med et kort program og middag på kvelden lørdag den 19. oktober. Hovedprogrammet foregår søndagen den 20. oktober. FUB betaler reise og opphold.

- Oktober er lenge til, men vi håper mange har tid og mulighet til å delta og merker seg datoene nå, sier FUB-lederen.

Se sak fra FUBs foreldrekonferanse i 2017.