Miriam Paulsen og samboeren Andreas Waara har vært med på det en gang før: å få barnet sitt over fra en trygg barnehagehverdag og over i skoleverdenen. Sønnen Matheus var førsteklassing i fjor. Enny har vært misunnelig lenge.

Enny på skolebesøk
(Foto: privat)

Fem skolebesøk

- Vi som foreldre er veldig godt fornøyd med forberedelsene til skolestart, sier Paulsen.

Siden november har 5-åringene i barnehagen ved Árran mánájgárdde vært på hele fem skolebesøk på Drag skole. Det siste besøket var 16. mai.

På Drag skole i Nordland går det til sammen 120 elever fra 1. – 10. trinn. De samiske elevene med lulesamisk som førstespråk er samlet i fire klasser. Miriams barn vil ha felles undervisning og lærer Bjørg Fagernes.

Enny i klasserommet
Enny til høyre. (Foto: privat)

Bli kjent

- Vi har fått god informasjon om forberedelsene til skolestart. Blant annet har vi vært med på innskrivingen og har fått bilder fra skolebesøkene, forteller Paulsen.

Hun er glad for at barnehagen har besøk skolen så jevnlig det siste året. - På den måten har barna rukket å bli kjent med den nye skolehverdagen, og ikke minst med elever og lærerne der, sier Paulsen.

- Dessuten har alle 4- og 5-åringene fra barnehagene hatt svømming på Drag skole en gang i uken det siste året. På den måten har de både blitt kjent med skolebygget og andre barn som skal begynne der i høst, sier hun.

Trygge foreldre og barn

Som medlem i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er hun opptatt av at overgangen fra barnehagen til skole blir bra for både liten og stor. For noen barn kan overgangen fra en trygg barnehagehverdag til litt mer regelstyrt undervisning med lekser, være vanskelig.

Og foreldre kan oppleve det utrygt å ikke ha så ofte og tett kontakt med de ansatte.

- Når foreldrene er trygge, blir barna det også, sier Paulsen.

Enny, storebror Matheus og lærer Bjørg Fagernes
Enny, storebror Matheus og lærer Bjørg Fagernes (Foto: privat)

På barnas premisser

Datteren Enny føler seg ekstra trygg ved å ha storebror Matheus der allerede. De skal nå dele både klasserom og lærer.

Hvis Miriam Paulsen skulle komme med et ønske, må det være at skolehverdagen for de minste blir mer på barnas premisser.

- Jeg hadde forventet at det første året skulle være mye mer basert på lek og ha mindre lekse-fokus. I utgangspunktet mener jeg førsteklassinger bør ha leksefri siden det allerede er mye nytt å forholde seg til på skolen, sier Paulsen.

- Men dersom barna skal ha lekser, bør de i alle fall tilpasses bedre så små barn ved at de får variert og motiverende hjemmearbeid, sier Paulsen etter første året som skolemamma til sønnen Matheus.

Men nå gleder både Emmy og mamma seg til skolestart i august! Vi tar med fem tips fra rektor Vibeke Aaser Grønli ved Åsgård skole:

- Lær barna å kle på seg selv, å gå på do selv og å vente på tur. I tillegg må du hjelpe dem med å glede seg! Og du kan fremsnakke skolen, sa hun. For Enny og foreldrene er ikke dette noe problem.