Dagen etter, torsdag 12. mars, ble det besluttet å stenge alle barnehager og skoler i Norge, med virkning fra og med fredag 13.mars.

Dette var dager med en dramatisk utvikling fra time til time, der uttalelser og vedtak var «gamle» etter kort tid.

Vi rakk altså akkurat å gjennomføre vårt utvalgsmøte med gode saker og gode diskusjoner, deriblant et interessant møte med Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget, før vi reiste hjem til en ny hverdag preget av den helt spesielle situasjonen landet vårt og verden for øvrig har havnet i. 

Uro og takknemlighet

Mange familier følte nok på en uro før man fikk en avklaring med vedtaket om å stenge alle barnehagene og skolene. 

Min følelse nå er en takknemlighet til sentrale myndigheter som leder oss gjennom dette. Jeg er også takknemlig overfor alle barnehageansatte som følger opp med god informasjon og rettledning, og som kanskje selv skal takle en situasjon med barn hjemme og ellers har en viktig rolle i å følge opp spesielt sårbare barn og barn til foreldre i samfunnskritiske jobber.  

Vi foreldre tar del i den store samfunnsdugnaden vi er inne i. Tross helsemessige og økonomiske bekymringer, gjør vi nå det beste ut av situasjonen og tar frem kreativitet og positivitet for å håndtere hverdagen. 

Kontakt hjem-barnehage viktig nå!

Familien har blitt enda viktigere som institusjon, og det har aldri vært så viktig som nå med god kontakt hjem-barnehage og god foreldreinvolvering 

Jeg er glad for at FUB har et sekretariat som er fullt fungerende og pålogget fra sine hjemmekontor, og følger situasjonen nøye. 

Vi i FUB er opptatt av å komme med fortløpende oppdateringer og råd som er relevante, og vil spesielt anbefale «FUBs fem tips til barnehageforeldre», som ligger vår hjemmeside. 

Ved å følge disse rådene kan vi komme oss gjennom denne spesielle perioden på en god måte, og kanskje oppnå å komme styrket ut den dagen barnehagene/skolene åpner igjen.

Lykke til i denne spesielle tiden!

Med vennlig hilsen
Einar Olav Larsen, FUB-leder