Verktøykasse

Dialogmodellen gir konkrete verktøy til hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. Blant verktøyene finner du opplegg til både dialogmøter med foreldrene og dialogsamtaler med barn, foreldre og kollegaer. I tillegg finnes det en verktøykasse med alt du trenger til dialogmøtene og –samtalene.

Se lenke til dialogmodellen her.

Målsettingen med Dialogmodellen

Dialogmodellen er basert på et barnesyn der fokuset er flyttet fra det enkelte barnet til de sosiale prosessene som skjer i miljøet rundt barnet. Hvordan vi forstår mobbing og hvilket syn vi har på barn som mobber eller blir mobbet, påvirker våre handlinger i møtet med barnet.  

 

Målsetting med Dialogmodellen er:

  1. Forebygge mobbing i barnehagen ved at foreldre og ansatte øker sin kunnskap 
  2. Økt samarbeidskvalitet mellom ansatte og foreldre 
  3. Undersøke holdninger hos barnehageansatte og foreldre om fenomenet mobbing i barnehage 

Definisjon av mobbing

Dialogmodellen bygger på følgende definisjon av mobbing: 

 

 «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer 

opplevelsen av å høre til, 

å være en betydningsfull deltager i felleskapet, 

og muligheten til medvirkningen»