Et krevende år er forbi og et nytt et godt i gang. 2020 var noe travlere for FUB-rådgiverne enn året før. Til sammen kom det inn 13 flere rådgivninger enn i 2019 og i 2020 er det spørsmål om tillitsverv i barnehagen som har dukket opp flest ganger. Hele 53 ganger har FUB-rådgiverne svart på problemstillinger rundt rådsorgan. FUB har blant annet fått høre om barnehagestyrere som selv har valgt SU-representanter, og en styrer som nektet å ta med innspillene som hadde kommet inn på fra foreldrerepresentantene i referatet fra et SU-møte. 

- Det har gjennom mange år vært en gjenganger at mange foreldre og styrere er usikre på hvordan arbeidet med et godt samarbeidsutvalg skal være. Derfor har vi i 2020 sørget for å lage et nytt hefte med informasjon om alt du trenger å vite om samarbeidsutvalg i barnehagen, og vi har også laget en film om SU. Det er en opplæringsfilm for deg som blir valgt inn, eller som allerede sitter i SU. Filmen og heftet regner vi med at blir klare i løpet av januar, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.  

Betaling under korona

FUB kom naturligvis ikke unna problemstillinger rundt pandemien. Spørsmål om regninger var en gjenganger og foreldrebetaling var den tredje vanligste problemstillingen.  

- Vi hadde en jevn strøm med forskjellige forespørsler fram til koronanedstengningen. Deretter begynte spørsmålene å gå mer konkret på barnehagebetaling når barnehagen var stengt. Etter gjenåpningen lurte også mange på om de skulle betale full pris selv om barnehagen hadde reduserte åpningstider, forteller FUB-rådgiver Marianne Fehn.

Det riktige svaret er at man ikke skal betale når barnehagen er stengt på grunn av smittevern, men har barnehagen redusert åpningstid så må man betale vanlig pris.

- Videre har vi hatt flere som lurte på hvorvidt de skulle betale for mat i barnehagen når de selv hadde sendt med matpakke på grunn av smittevern, fortsetter Fehn.

Svaret på det fikk FUB fra Udir like før jul. Foreldre betaler ikke for mat dersom det ikke tilbys i barnehagen.

LES MER: Barnehagen er stengt – skal jeg betale for maten?

LES MER: Barnehagen er stengt - må jeg betale likevel? 

Samarbeidsproblemer

Det nest vanligste temaet er samarbeid mellom hjem og barnehage. Her har vi mottatt 31 telefoner og 19 e-poster. FUB-rådgiver Marianne Fehn husker særlig et av tilfellene: 

- Det mest spesielle var nok da vi ble kontaktet om en kommune som hadde vedtatt at de skulle legge ned en avdeling i en barnehage i desember, uten at foreldrene fikk informasjon om dette før i mai, året etter. Allikevel kjørte kommunen opptak til neste høst og foreldre opplevde at de hadde fått plass på en avdeling som skulle nedlegges. Samarbeidsutvalget (SU) hadde ikke blitt involvert i prosessen og satt igjen med mange spørsmål når beskjeden om nedleggelse nådde foreldrene. Vi i FUB rådet foreldrene til å gå i dialog med kommunen og etterspørre hvorfor de ikke hadde blitt involvert i prosessen, be om risikoanalyse for nedleggelse, planer for hvilke barn som skal flyttes, også videre. Hovedfokuset var å få til et godt samarbeid med kommunen og på hvordan man kunne legge til rette for barnets beste i en slik situasjon, sier Fehn og avslutter: 

- Etter en god dialog mellom foresatte og kommunen ble avgjørelsen endret. Avdelingen ble ikke lagt ned og kommunen lovet å involvere foreldrene i neste omgang. 

Einar Olav Larsen 1.jpg

Overganger et problem

En av FUB-utvalgets uttalte hjertesaker er overganger. I 2020 var det ingen rådgivninger rundt overgangen fra barnehagen til skole, men problemer rundt overgang til ny avdeling dukket opp flere ganger. 

-  FUB får mange henvendelser fra fortvilte foreldre som enten har fått en lapp i hylla eller beskjed i garderoben om at deres barn snart skal over på stor avdeling. Vi har et eksempel med en mor som ringte oss en morgen – hun hadde akkurat levert datteren på to år, og fått beskjed om at hun skulle flyttes over på stor avdeling uka etter. Mora var veldig bekymret, barnet var tospråklig og strevde mye med dette, og mora engstet seg for barnets språkutvikling. Spørsmålet hennes til FUB var: må jeg bare godta dette?, forteller FUB-rådgiver Beate Darrud. 

I slike sammenhenger er FUB helt klare på at en slik flytting av barn skal foregå i tett dialog med foreldrene, og at foreldrene alltid må involveres i avgjørelsen og prosessen før en overflytting av barnet fra en avdeling til en annen gjennomføres. I det spesifikke eksempelet ble foreldrene rådet til å gå i dialog med barnehagestyreren og pedagogisk leder for å forhøre seg om vurderinger som er gjort, planer for overgangen for barnet og hvordan den nye avdelingen var rigget for å ta imot toåringer. 

Topp ti

FUB-rådgiverne får inn et vell av ulike rådgivninger på telefon, mail og Facebook, men har kategorisert dem så godt det lar seg gjøre. I parentes står antall henvendelser. Her er topp ti:

  • Rådsorgan                                      (53)
  • Samarbeid barnehage-hjem           (50)
  • Foreldrebetaling                             (28)
  • Trygt og godt barnehagemiljø        (17)
  • Mat i barnehagen                           (11)
  • Organisering av barnehage            (9)
  • Bemanning                                      (9)
  • Åpningstid                                        (7)
  • Overganger innad i barnehagen      (7)
  • Kvalitet i barnehagen                       (6)

LES OGSÅ: Slik vil foreldrene øke kvaliteten i barnehagen