Den nye «trafikklysmodellen» betyr at hele avdelinger nå kan være samlet som en kohort. 

– Dette er vi veldig glade for. Dette betyr også at barmehager nå kan planlegge for å utvidet åpnignstiden, sier FUB-leder Einar Olav Larsen. FUB har fått mange spørsmål fra foreldre om foreldrebetaling og redusert åpningstid. 

Gult nivå innebærer fortsatt at syke barn og ansatte skal holde seg hjemme, og at de samme hygienereglene gjelder både inne og ute. Men enmeters-regelen opphører.

Det skal også unngås lek mellom kohortene (avdelingene).

Einar Olav Larsen ute
(Foto: privat)

Tilvenning

FUB er glad for at det nå skal å an å ha tilvenningsperioden sammen med foreldre innenfor kohorten (gruppa) til barnet. 

- Dette er viktig for tryggheten både for barna og de voksne. Vi vet om mange som har bekymret seg for dette, sier Larsen.

Se FUBs tips for tilvenning her

Forsamling 2 FUB2017
(Foto: FUB)

Foreldresamarbeid

I den siste veilederen står det at man nå kan ha foreldresamtaler med en meters avstand og håndvask. 

- Det hadde også vært bra om man fikk til en samling med foreldre til de nye barnehagestarterne og et siste SU-møte før sommeren, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

FUB spilte inn tidlig til kunnskapsministeren at vi hadde ønsket oss en egen veileder for foreldresamarbeid ved stengte barnehager og i kriser. 

- Trafikklys-systemet gjør det enklere for personale å vite hva som er riktig innenfor gjeldende smittenivå til enhver tid. Denne inndelingen ville ha hjulpet langt på vei for hele gjenåpningsfasen, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Han er glad for at det nå blir det mye enklere å planlegge for høsten, og ønsker alle barnehager lykke til på «gult nivå.»

Se den oppdaterte smittevernveiledere for barnehage her.