post@fubhg.no

 

Lou Cathrin Norreen
seniorrådgiver

lou.norreen@fubhg.no

Marianne Fehn
rådgiver

marianne.fehn@fubhg.no

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan bistå foreldre og barnehager i spørsmål/informasjon/veiledning knyttet til barnets opphold i barnehage. Ta også kontakt dersom dere ønsker foredrag om FUBs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem – barnehage kan styrkes.