Spørsmålet mange stilte FUB i vår, og som flere trolig kommer til å stille utover høsten, er om foreldre får redusert foreldrebetaling av plass og matpenger dersom barnehagen ikke leverer den tjenesten de betaler for.

Så langt i august har barnehager sett seg nødt til å stenge i Sandefjord, Vestavågøy, Indre Østfold og Oslo, og flere vil stenge ved nye smitteutbrudd. 

I en presisering til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) understreker Utdanningsdirektoratet at foreldre ikke skal betale dersom hele barnehagen eller ditt barns avdeling er stengt med hjemmel i smittevernloven.

Peker på smittevernloven

Utdanningsdirektoratet viser til midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. Her står det at foreldre til barn som har tilbud i barnehage, skal betale etter ordinære regler. Videre står det at foreldre som ikke får tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, ikke skal betale for barnehageplassen.

- Selv om loven viser til «barnehagen», mener vi at det samme også må gjelde dersom en avdeling i barnehagen blir stengt, melder Utdanningsdirektoratet.

Ved redusert tilbud, som kortere dag, blir foreldrene fremdeles nødt til å betale ordinær pris.

LES HELE UTDANNINGSDIREKTORATETS BREV OM FORELDREBETALING