Berget er styrer for Smedhusåsen barnehagen SA i Rygge. Den er privat og ideelt drevet med 79 barn og 27 ansatte.

Han er kanskje mest kjent for sitt engasjement i Barnehageopprøret der han har mobilisert både ansatte og foreldre i kampen for gode nok vilkår i barnehagene.

Siden 2010 har han skrevet utallige leserinnlegg, brev til politikere, hatt besøk fra Stortinget og vært i kommunestyre og gruppemøter. Stort sett for døve ører, mener han selv.

PPT fra Royne Berget: Grunner til å engajere seg
(Foto: FUB)

Store ulikheter

Både lokalt i egen kommune og overfor regjering og Stortinget har Royne Berget satt lys på det han kaller ugreie forhold i barnehagen.

- Det er for dårlig bemanning i de fleste barnehagen. Leken er under press. Mangfoldet er i ferd med å forvitre. Flere kommuner ønsket ikke bemanningsnorm, og store kommersielle aktører er i sektoren for å tjene penger, sier Berget.

Han fastslår at det er store ulikheter i hvordan kommunene prioriterer barn, og dermed hvor stort tilskudd de gir til barnehagene.

- Effektivisering og lave tilskudd fører til at barna ikke blir sett og ivaretatt godt nok. Og de ansatte blir utsatt for rovdrift. Det fører til uforutsigbarhet for ideelle og frittstående barnehager, mener han.

Profittjaget går utover barna

Bemanningstetthet henger sammen med tilskuddene kommunene får.

- Selv om ting ser greit ut i kommunen du bor i dag, kan det endre seg fra en dag til en annen på grunn av effektivisering, sier Berget. Han gir eksempler fra egen barnehage:

Dispensasjon og bruk av vikarmidler forsvant, og en styrer fikk ansvar for flere barnehager i kommunen for effektiviseringens skyld.

- Penger går foran alt, og profittjaget går ut over barna, mener Berget.

Foreldre lytter
(Foto: FUB)

Kurskvelder for foreldre

På Foreldrekonferansen tok Berget oss med tilbake til starten på det hele. Høsten 2010 følte styreren at de stod litt i stampe.

- Vi ønsket å utvikle oss og synliggjøre vår fagkompetanse. Dermed kom ideen til kurskvelder for foreldre, der vi selv stod for innholdet.

- Det ble en vei ut av den faglige tausheten for barnehagelærerne. Ballen begynte å rulle, forteller Berget.

Kurskveldene for foreldre fikk nasjonal oppmerksomhet i fagblader, og det vitaliserte foreldresamarbeidet.

- Det skapte et nytt fellesskap mellom foreldrene og de ansatte. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra foreldregruppe og økt yrkesstolthet i ansattgruppa. Mine ansatte ble mer faglig bevisste og modige, sier han.

Berget foran PPT: Et gryende Barnehageopprør
(Foto: FUB)

Barnehageopprøret

- Det endret seg fra høsten 2014, da tilskuddene fra kommunen til barnehagen ble redusert. Foreldre og ansatte mobiliserte sammen. Foreldrene satte i gang underskriftskampanje. Vi skrev leserinnlegg og møtte politikerne.

-  Vi ble til slutt stående alene som barnehage i kampen mot Rygge kommune. Stadig lavere tilskudd betød færre ansatte pr. antall barn. Vi opplevde det som uforsvarlig i perioder i 2015 - 16, sier Berget, og sier Barnehageopprøret i 2018 kom som «sendt fra oven».

Barnehageopprøret deltok i Stortingshøringer og fikk stor spalteplass, med Royne i spissen. Foreldreopprøret, initiert av foreldre,  støttet opp under Barnehageopprøret.

Alt kommer an på de ansatte

Må følge med og følge opp

Berget mener rammeplanen ble langt bedre enn fryktet og er glad for at bemanningsnormen er kommet på plass.

- Men nå må regjeringen følge den opp og evaluere. Hvordan fungerer den? Vi vet jo at den ikke fungerer mange steder.

Også hans egen barnehage har fått økt tilskudd til bemanning slik at bemanningen nå er forsvarlig igjen.

Synligheten til Smedhusåsen barnehage har også ført til at den har blitt forslått som landets beste barnehage av PBL.

- Endring skjer gjennom å opplyse. Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme, sentralt og lokalt. Vi er også nødt til å være ærlige overfor dere foreldre og fortelle hvordan hverdagen faktisk er i forhold til rammer. Det har vi ingenting å tape på, det skaper tillit, sier han.

Han akter å fortsette kampen for barnas beste gjennom Barnehageopprøret, gjerne sammen med foreldre og andre aktører.

Se hele foredraget til Royne Berget her.