Resultatet ble kanskje ikke slik du hadde tenkt deg: en haug med fargeriker frukter og grønnsaker blandet sammen i en og samme smoothie.

Personalet og de 17 barna på Knotten gikk grundigere til verks. Som en del av forberedelsene til Barnehagedagen 2019 med slagordet ”Jeg lurer på…” satte de den tradisjonelle smoothie-party-mandagen inn i en litt større sammenheng:

Regnbueplakat med frukt
(Foto: FUB)

Regnbueplakat

- Vi fant først frem pc`en og sjekke alle mulige frukter og grønnsaker som kan være gode i en smoothie. Så lagde vi en stor plakat med alle regnbuens farger på og plasserte bilder av frukten og grønnsakene inn i sin fargekode, forteller pedagog 2 Gry-Beate Nordskog.

- Kornelias ide ble tatt på alvor og barna lærte om de ulike fruktene og grønnsakene vi fant og printet ut fra nettet. Det eneste vi ikke fant i butikken var aubergine, sier Nordskog.

Når vi er på besøk dag er de kommet til gult. Forventningsfulle barn følger nøye med rundt bordet mens hun kutter opp mango, appelsin, gulrot og andre gule frukter som de til slutt skal mikse og spise.

Maurtuva-barn leter etter ting
(Foto: FUB)

Undringsuke

Barnehagestyrer Aslaug Momrak Langkås forteller om forberedelsene til årets Barnehagedag, som de feirer hvert år:

- En ansatt sa: ”Hvorfor skal det bare være en dag? Vi kan vel ha en hel undringsuke?”. Resultatet ble tre dager i samme uka som Barnehagedagen, mandag 11. mars, tirsdag 12. mars og torsdag 14. mars. Dette vil fordeles på avdelingene.

På selve Barnehagedagen vil alle 3-6-åringene bli delt inn i grupper og gjøre forsøk på stasjoner ute. Det blir forsøk med smell av sitronballonger, flyvende teposer og «drueteater» der barn kan tegne uttrykk på druene og legge dem i kullsyrevann og se hva som skjer.

På en stasjon skal barna lage mønster i melk som er helt opp i en langpanne ved å ta noen dråper konditorfarge oppi. Hva skjer når man så heller opp i en dråpe zalo? Mye å forske på i Maurtuva denne dagen, og alt blir vist på film for de andre i samling etterpå.

Også praksisstudenter fra barnehagelærerstudiet er på plass den uka, forteller Langkås. 

Pedleder og styrer i Maurtuva bhg
(Pedagogiske leder Inger Årdalen t.v. og styrer Aslaug Momrak Langkås. Foto: FUB)

Følge barnas spor

Maurtuva barnehage er privat og foreldredrevet. De 75 barna mellom 1 og 6 år er fordelt på fem avdelinger som har totalt 23 ansatte.

- Hvordan jobber dere med barnas nysgjerrighet og undring i barnhagen? Skjer det spontant eller som en del av en planlagt aktivitet?

- Begge deler. Vi bruker mye tid til å legge til rette for at barna skal kunne undre seg. Spontan undring og nysgjerrighet kan ha blitt utløst av mye pedagogisk arbeid og nøye forberedelser, sier pedagogisk leder Inger Årdalen.

Hun sier det ikke alltid er barna selv som kommer med ideer eller spørsmål, men at personalet må etablere et tema som vekker nysgjerrighet og undring.

- Men så kan det godt hende at tingene tar en helt annen vei enn det vi voksne har planlagt.  Da er det viktig å stoppe opp og følge barnas spor, sier hun.

Blant pedagogene er dette kalt ”Den døde musas pedagogikk”. Artikkelen til Birgitte Fjørtoft skrevet spesielt for Barnehagedagen handler også om dette.

- Men vi kan ikke alltid følge alle barnas spor samtidig. Det kan bli en utfordring både tids- og personalmessig, legger hun til.

Memory på stor tavle
(Foto: FUB)

Tavle med muligheter

Et annet sted i Maurtuva barnehage står tre barn foran en stor skjerm kalt prowiser og ser på planeter. De flytter på bilder, velger nye og redigerer. Bare synd han som er aller mest interessert i planeter er syk i dag.

Den elektroniske tavla kan også brukes til å legge puslespill, spille Memory eller lære om andre temaer som barna er opptatt av. Personalet lar barnas ønsker gå på omgang.

Utenfor er en gjeng i full gang med sporløype i skogkanten der de skal finne ting i naturen som egentlig ikke hører hjemme der.

- Jeg fant en saks, sier en. Og jeg en visp, sier en annen. Alle fant et lite bilde av seg selv i en snor.

Aslaug Momrak Langkås mener det å ha barna i mindre grupper er det beste utgangspunktet for å fange opp hva barna undrer seg over og starte opp en samtale.

- Det er viktig å stoppe opp både i øyeblikket der barna har blitt fanget av noe, og i planlagte aktiviteter. Den største utfordringen er når du ikke er ”på” i hodet og glemmer det, sier hun.

Personalet i Maurutva
(Foto: Maurtuva)

Språkløyper

Foruten at barnehagen har et fint ”bibliotek” der barna kan låne bøker med seg hjem, har styrene også satt i gang med prosjektet ”Språkløyper” for hele personalet. Det handler om lesing, bøker og språkutvikling og er utviklet av Lese- og skrivesenteret.

- Det handler om å skape engasjement rundt en bok. Det å se på bøker med barna, skape forventninger og undring om hva som skjer videre i fortellingen. Alle ansatte har nå fått den samme forståelsen og kompetanse på området, sier Langkås.

Inger Årdalen legger til: - Nå leser alle ansatte bøker på en annen måte!

Det kommer barna i Maurtuva barnehage til gode. De kan glede seg til enda flere fine undring-stunder i lesekroken fremover.

God Barnehagedag!

Finn mer info om dagen her

Barn fra Maurtuva
(- Gleder oss til smoothie! Foto FUB)
Smoothie
(Foto: FUB)
Voksen og barn kutter frukt
(Foto: FUB)