Årets slagord er: La meg skape! Her er plakatene til Barnehagedagen 2018 på bokmål, nynorsk og de samiske språkene. De fins både som arrangementsplakat med skrivefelt og en ordinært plakat til oppheng.

Slagordet passer som hånd i hanske for de 70 barna og 16 ansatte i Kulturparken FUS barnehage i Oslo. For skape gjør de hele tiden.

- Vi har musikk og forming som våre hovedområder og jobber med rammeplanen gjennom dette, sier styrer Kristin Nyberg.

- Vår filosofi er å tenke helhet rundt barnet. De er så ulike og lærer på så ulike måter. Derfor vil de også oppleve ting ulikt. Vi som voksne må gi dem både inspirasjon og en stor variasjon av verktøy som de kan få utrykke seg gjennom estetisk, sier hun.

Ikke alle barn liker for eksempel å sitte og tegne og male. De trenger kanskje kraftigere uttrykk.

 - Her en dag gav vi barna store pappesker som de herjet og lekte med. En tok på seg eska og sa: - Jeg kan jo være bilen! Noen limte sammen eskene, andre malte og tegnet på dem. 

Fargerike vimpler
Foto:FUB

Musikk gir samhold

Kristin Nyberg mener også musikken er et fantastisk verktøy for å få barna til å kommunisere og skape.

- For de barna som mangler språk er musikken veldig takknemlig å bruke. Den er så kravløs, veldig kontaktskapende og den gir samhold, sier hun.

I Kulturparken FUS får barna lov til å lage masse lyd og bråk med instrumentene. – Det er uttrykk for livsglede, sier hun.

I tillegg har barnehagen jevnlige rockekonserter. Barna selv har døpt bandet for ”Lompa rockers”. Da tar bandet gjerne på seg ”Blues Brothers-briller” og lager vinger til å lime på ukulelene, forteller Nyberg.

Egen festival

Og lenge før Øyafestivalen og Miniøya var blitt en institusjon, arrangerte barnehagen sin egen festival i Tøyenparken. Den skjer hvert år i juni over to dager og heter ”Verdens beste festival”, har barna bestemt.

- Her viser vi fram alle kunstformer, fra malte laken til skuespill, sier Nyberg.

Første dag er kun for barna, den neste kommer foreldrene som også stiller med eget foreldreband. Et år kom en onkel som var flammesluker.

Styrer Kristin Nyberg i fellesareal
Foto: FUB

Kunst på gata

I det hele tatt bruker barnehagen byen ofte i sine aktiviteter. De er på tur hver uke og leter gjerne etter Street Art som de kopierer etterpå med tusj på ark eller på veier og vegger med maling som går bort med vann. Eller de besøker museer og parker.

- Vi fikk et godt tips fra foreldre om å besøke Billedhuggernes forening i nærområdet. Her går vi for å se på, og klatre i, skulpturene i den lille hagen, sier hun.

Alle de 16 ansatte i barnehagen har musikk- eller formingsutdanning eller lignende bakgrunn. De er opptatt av å gi barna mye tid til såkalt fri lek.

- Vi har en formingskrok midt i avdelingen der barna kan gå når de har lyst.

Tar de minste på alvor

- Og også de små barna er kulturbrukere. Vi må også ta deres estetiske behov på alvor, sier Nyberg.

Derfor får de små av og til være i et eget rom som de dekker til med papir og lar barna male med hele seg på papiret, - iført bare bleie. Så bærer det rett i dusjen etterpå!

- Kunst, kultur og kreativitet er nært knyttet til lekeglede og lekeevne. Det å skape noe og holde på med estetikk er jo som å leke. Det er synd hvis vi mister noe av dette både i barnehagen og skolen, sier Kristin Nyberg.

Marie Skinstad-Jansen og barn fra Marken bhg

- Vis frem barnehagen!

FUB-leder  Marie Skinstad-Jansen gleder seg til Barnehagedagen 13. mars. Hun oppfordrer flest mulig til å åpne dørene og vise frem litt av det de jobber med i banheagen, og hvordan.

Det er 14. året dagen markeres. En rekke barnehager har markert den i årevis allerede med sine lokale varianter. Kulturparken FUS inviterte foreldre til lesestund da temaet var ”Les høyt for oss” i 2016, og snart blir de å se på årets inspirasjonsfilm.

- Både politikere, barnehagemyndigheten og foreldre har både nytte og glede av å se alt det flotte arbeidet som skjer i barnehagen. Lykke til, sier FUB-lederen!

Her er plakatene til Barnehagedagen 2018 på bokmål, nynorsk og de samiske språkene. Det er laget to versjoner til hver språk, der en er arrangementsplakat og en er ordinært plakat til oppheng.

Her er nyttig bakgrunn og tips til Barnehagedagen.

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB som står sammen om Barnehagedagen.

Logo Barnehagedagen 2018