Røe Isaksen på Fremmerholen

Tidlig på morgenen stod et femtitalls barn oppstilt i fargerike parkdresser utenfor og øvde på sanger. Flagget var hengt opp for å markere at 18. mars var årets Barnehagedag.

Kunnskapsministeren hadde landet i Ålesund, og det var like før han skulle komme på besøk til deres barnehage.

- Hei, jeg heter Torbjørn, hilste den lenge ventede gjesten da han dukket opp. Etter sang og hilsen fra styrer Sigrunn Haug Herje, fikk kunnskapsministeren overrakt to plakater med barnas egen grunnlov på.

De tre arrangørene av dagen, FUB ved leder Lena Jensen, Fagforbundet ved nesteleder Sissel Solhaug og Utdanningsforbundet ved leder Ragnhild Lied var også møtt opp for å få med seg dette.

Lena Jensen med barnas grunnlov

Hjelpe hverandre

De seks punktene fra Fremmerholens grunnlov lyder:
1. I vår barnehage er vi venner
2. Venner er snille med hverandre
3. Venner leker fint sammen
4. Venner spør om andre vil være med å leke
5. Venner hjelper hverandre
6. Venner trøster hverandre
7. Vi vil gjerne ha mer pannekaker!

- Vi har jobbet med dette i to uker, forklarte styreren. Over hele landet har lignende lover blitt laget av barn i anledning den 10. barnehagedagen. Minst 5000 barnehager har bestilt materiell for å jobbe med temaet demokrati og medvirkning.

Alle diskuterer barnas grunnlov

Fugler og edderkopper

Inne i barnehagen var Anna, Magnus, Marte og Sondre (alle fem år), omvisere for kunnskapsministeren til flotte kunstverk barna har laget om temaer fugler og edderkopper. Fargerike malerier, fuglehus og plakater med informasjon på vegger og gulv ble vist fram til en imponert minister.

Rundt bordet forklarte barna hvordan de hadde tenkt når de jobber med grunnloven. Her hadde også arrangørene og ordfører Bjørn Tømmerstad fått plass.

 – Hva gjør dere hvis dere har vært sinte og slemme mot noen, da? spurte Røe Isaksen. – Da må vi be om unnskyldning, svart barna. Så ble det vist film med de yngste i barnehagen som danset og sang mens de lekte og ryddet.

- Demokrati er å vise og få omsorg. Demokrati er å få være til nytte, var noen av budskapene i filmen.

Lytte til barna

- Medvirkning og samspill er godt forankret i rammeplanen, som vi jobber etter. Vi er opptatt av å lytte ordentlig til barna, fange opp kroppsspråk og behandle alle med respekt, forklarte styrer Sigrunn Haug Herje.

Hun kom med en bønn til ministeren om mange nok og kompetente ansatte i barnehagen.

- Personale er den viktigste ressursen vi har! Vi trenger lyttende voksne, som gir barna mestringsopplevelser, stiller spørsmål, snakker med barna og som gjør det de selv sier, sa hun.

Sissel Solhaug, Ragnhild Lied og Lena Jensen (t.h.)
Sissel Solhaug, Ragnhild Lied og Lena Jensen (t.h.)

Foreldrene

Styreren sa også at foreldrenes engasjement varierte, men at alle foreldre er opptatt av at barna blir tatt godt imot, har det trygt og trives med venner i barnehagen.

- En fantastisk flott feiring, sa FUB-leder Lena Jensen etter besøket.

- En årlig markering av Barnehagedagen er viktig for å få fokus på alt det gode arbeidet som legges ned. Vi gir fra oss det mest dyrebare vi har til barnehagene hver dag. Derfor er god kvalitet og trivsel så viktig, sa hun.

Les også kronikken "Barn som demokratiske medborgere? som ble publisert på NRK Ytring 18. mars, signert lederne av FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.