FUBs eget materiell:

 

 

 

Infoskriv ei side.jpg    

 

Informasjonsskriv om FUB

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et nytt informasjonsskriv for å gi en kortfattet forklaring på hva vi driver med og hvorfor FUB er til. Informasjonsskrivet er kjekt å ha tilgjengelig på barnehager og helsestasjoner eller andre steder småbarnsforeldre møtes. FUBs hovedmål er at samarbeid mellom hjem og barnehage bidrar til at alle barn i barnehagen, uavhengig av barnets sosiale, økonomiske og etniske bagrunn og funksjonsnivå, får et best mulig tilbud. Vi mener at et godt samarbeid med alle foreldre kommer barna til gode i form av økt trygghet og trivsel i barnehagen. FUBs arbeid skal styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagene.   

FUBs informasjonsskriv er tidløst og kan bestilles i post eller lastes ned digitalt.  

Informasjonsskriv om FUB

Informasjonsskriv om FUB (nynorsk)

Informasjonsskriv om FUB (Polska) 

Informasjonsskriv om FUB (عربى/arabisk)

Informasjonsskriv om FUB (somali)

Informasjonsskriv om FUB (اردو/urdu)

Informasjonsskriv om FUB (english)

 

 

 
 

 

    FUGFUB_Overgang-barnehage_tumbnail_nn.png

 

Har du barn som skal begynne på skolen?

Å starte på skolen for aller første gang er en stor begivenhet i et menneskes liv. Er du spent på hvordan det vil bli for barnet ditt å begynne på skolen? Mange barn og foreldre opplever skolestart med blandede følelser, de både gruer og gleder seg. Alle barn har behov for trygghet når det skjer endringer i livet deres, og da er det fint at overgangen er planlagt og snakket om. Når barnet er forberedt på hva som kommer, blir barnet bedre rustet til å mestre sin nye hverdag.

FUB og FUG har sammen laget en flyer med tips til deg som forelder om skolestart.

Tips til foreldre om skolestart (bokmål)

Tips til foreldre om skulestart (nynorsk)

Do you have children who are starting school? (english)

Czy twoje dziecko wkrótce zaczyna naukę szkolną?(polska)

Tips til foreldre om skolestart arabisk

Leat go mánát álgimin skuvlii? (samisk)

Ma kuu joogaan carruur iskoolka billaabaysa? (somali) 

Tips til foreldre om skolestart (urdu)

 
  Fub_varsling_thumb.jpg

Varslingsplakat

Foreldre opplever noen ganger ugreie og kritikkverdig forhold i barnehagen. Det er viktig at foreldrene melder i fra om slike forhold til barnehagens ledelse, -eier eller barnehagemyndikgheten i kommunen. Men, hvordan skal foreldre gå fram når de skal varsle om ugreie og kritkkverdige forhold.

FUB har utarbeidet en plakat med råd om hvordan foreldrene kan gå fram. Plakaten er nedlast- og utskrivbar og kan gjerne henges opp i barnehagene, eller deles via digitale plattform.

FUBs varslingsplakat bokmål

FUBs varslingsplakat nynorsk

FUBs varslingsplakat nordsamisk

FUBs varslingsplakat arabisk

FUBs varslingsplakat somalisk

FUBs varslingsplakat engelsk

FUBs varslingsplakat urdu

FUBs varslingsplakat polsk

 

 
  Fargeleggingsbok (bokmål) 1. utgave 2018, bilde av forsiden 800x600

Fargeleggingsbok
FUB har laget en fargeleggingsbok for barnehagebarn. Boken kan brukes både hjemme og i barnehagen. Boken inneholder 18 illustrasjoner av Kristine Sand med temaer fra barnehagen. På hver illustrasjon står det en liten tekst om forslag til samtale. Hensikten med fargeleggingsboken er at den er en dialogbok der barna både fargelegger og snakker om tegningene med hverandre, de ansatte og foreldrene hjemme.

Barnehagene kan benytte materialet til internt bruk. Dette omfatter utdeling som tengemateriell til barna, henge på veggene som plakater, i PowerPoint-presentasjoner på foreldremøter o.l., brev og skriv til foreldre og ansatte. Illustrasjonen skal kun benyttes av barnehager (inkludert barna og foreldrene), og skal ikke benyttes i andre sammenhenger enn det som er beskrevet her.

Fargeleggingsboka kan  bestilles i trykket versjon men max en bok per avdeling i barnehagen. Fargeleggingsboka  kan også lastes ned og skrives ut etter behov. Fargeleggingsboka finnes bare på bokmål.

Fargeleggingsbok (bokmål)

 

 
  Å fremme felles interesser til barnets beste (bokmål, 1. utgave, bilde av forsiden) 130x184.jpg

Å fremme felles interesser til barnets beste
Foreldrene skal bli hørt i barnehagesaker. Dette er en brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i beanehagesaker. Her finner du oversikt over lovverket, FUBs anbefalinger, eksempel på vedtekter og hvilke saker foreldrene skal få informasjon fra barnehagen om, samt noen gode tips.

Å fremme felles interesser til barnets beste (bokmål)
Å fremme felles interesser til barnets beste (nynorsk)

Å fremme felles interesser til barnets beste (nordsamisk)

Å fremme felles interesser til barnets beste (engelsk)

Å fremme felles interesser til barnets beste (urdu)

Å fremme felles interesser til barnets beste (somali)

Å fremmes felles interesser til barnets beste (polsk)

 
  Å være foreldre i barnehagen (bokmål) thumb.jpg

Plakater
FUB har laget fem plakater til inspirasjon i barnehagehverdagen. Plakatene er ment å skulle bidra til god dialog mellom foreldrene og personalet. Alle plakatene finnes på bokmål, nynorsk og de fem mest brukte fremmedspråkene: arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

Kvalitet i barnehagen (bokmål)
Kvalitet i barnehagen (nynorsk)
Mangfold i barnehagen (bokmål)
Mangfold i barnehagen (nynorsk)
Tilvenning i barnehagen (bokmål)
Tilvenning i barnehagen (nynorsk)
Vennskap i barnehagen (bokmål)
Vennskap i barnehagen (nynorsk)
Å være foreldre i barnehagen (bokmål)
Å være foreldre i barnehagen (nynorsk) 

FUBs fem plakater (nordsamisk)

FUBs fem plakater (arabisk)
FUBs fem plakater (engelsk)
FUBs fem plakater (polsk)
FUBs fem plakater (somali)
FUBs fem plakater (urdu)

 
  Veiledningsheftet Foreldrenes medvirkning i barnehagen (bokmål, 1 utgave, bilde av forsiden)

Foreldrenes medvirkning i barnehagen
Hva er et lokalt foreldreutvalg? Og, hvorfor er det viktig å etablere et slikt utvalg i hver kommune? Hvordan går man i så fall fram? Dette er tema i heftet.

FUB ønsker å være pådriver for at det opprettes lokale foreldreutvalg i alle landets kommuner. Det er både nyttig, nødvendig og viktig at barnehageforeldre engasjerer seg i barnehagens indre liv og videre utvikling. FUB mener at foreldre sammen kan få en betydningsfull og avgjørende stemme inn mot lokale politikere og myndigheter i viktige barnehagespørsmål.

Foreldrenes medvirkning i barnehagen (bokmål), 2. utgave
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (nynorsk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (arabisk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (engelsk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (polsk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (somali)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (urdu)

Foreldrenes medvirkning i barnehagen (nordsamisk)

 
  Mobbing i barnehagen (bokmål, bilde av forsiden)

Mobbing i barnehagen
Forekommer det mobbing i barnehagen? Hvordan ser mobbing mellom små barn ut? Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre? Dette er spørsmålene som diskuteres i dette heftet. 

Mobbing i barnehagen ( bokmål, utgave 2019)
Mobbing i barnehagen (nynorsk)
Mobbing i barnehagen (nordsamisk)
Mobbing i barnehagen (arabisk)
Mobbing i barnehagen (engelsk)
Mobbing i barnehagen (polsk)
Mobbing i barnehagen (somail)
Mobbing i barnehagen (urdu)

 
       
   Ressursheftet Hjem - barnehage (bokmål, bilde av forsiden)

Hjem barnehage
NOU 2010:7: Mangfold og mestring og NOU 2010:8: Med forskertrang og lekelyst, fremkommer det et behov for en veileder eller ressurshefte om samarbeid mellom hjem og barnehage.

På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet heftet "Om samarbeid hjem – barnehage". Heftets målsetting er å sette samarbeid mellom foreldre og barnehagepersonale på dagsorden, og forhåpentligvis inspirere til å fremme og videreutvikle dette samarbeidet.

Ressursheftet Hjem – barnehage (bokmål), 3. utgave
Ressursheftet Hjem – barnehage (nynorsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (nordsamisk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (arabisk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (engelsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (polsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (somali)
Ressursheftet Hjem – barnehage (urdu)

 
   

 

 
  Kvalitet i barnehagen. Innspill fra Foreldreutvalget for barnehager (bokmål, bilde av forsiden).jpg

Kvalitet i barnehagen
Dokumentet er en oppsummering av det første utvalgets arbeid i perioden de var oppnevnt for (2010–2014).

Kvalitet i barnehagen. Innspill fra Foreldreutvalget for barnehager (bokmål)

 

 

 
 

 

    

En oppsumering av utvalgets arbeid 2015-2019

I dette dokumentet kan du lese om utvalgets arbeid og hjertesaker 2015-2019

En oppsumering av utvalgets arbeid 2015-2019

 

 

 Oversikt over materiell som FUB har laget i samarbeid med andre: 
Dette materiellet finnes kun elektronisk, og kan derfor ikke bestilles fra oss.

 

 

 

Hele barnet - hele løpet; Mobbing i barnehagen - forskningsrapport 2015 (bokmål, bilde av forsiden)

Hele barnet, hele løpet – Mobbing i barnehagen
Forskningsrapport 2015

Prosjektet ''Hele barnet – hele løpet'' er et samarbeid mellom FUB, FUG, Universitetet i Agder; institutt for pedagogikk, Sørlandets sykehus; Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter.

FUB og FUG ønsker at ingen barn skal oppleve mobbing. For FUB har det blitt en hjertesak å løfte fram temaet mobbing i barnehagen. FUB og FUG er opptatt av å ta opplevelsen både til den som mobber og den som mobbes på alvor. Dette rammer ikke bare de det gjelder, men hele familien.

I denne forskningsrapporten kan du lese mer om mobbing i barnehagen.

Hele barnet, hele løpet – Mobbing i barnehagen (bokmål)

Småbarn og skjermbruk - folder og veileder, bilde av forsiden (bokmål).jpg

Småbarn og skjermbruk – en god start
Veiledning til foreldre med barn mellom 0-6 år

Trenger du tips til hvordan du kan gi barna en god start på digitale medier? ''Småbarn og skjermbruk – en god start'' gir foreldre og foresatte med de yngste barna noen tips til å skape gode skjermvaner fra dag én.

Veilederen gir foreldre og foresatte tips til hvordan de kan ta valg for sin familie og sine barn. FUB har vært med å utarbeide dette materielle sammen med flere andre. Folderen kan bestilles hos Medietilsynet.

Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (engelsk)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (engelsk)
Småbarn og skjermbruk - plakat versjon 1 (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - plakat versjon 2 (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - plakater (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - plakater (engelsk)

Barn og brudd (bokmål, bilde av forsiden) 130x130.jpg

Barn og brudd. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd

Dette heftet er basert på FNs barnekonvensjon og nyere forskning. Heftet skal gi barnehageansatte økt kompetanse i møte med barnet og foreldrene etter et samlivsbrudd og støtte barnehagepersonalet i å gi barnet et forutsigbart, trygt og godt sted å være. Heftet kan også brukes som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon på fagmøter og temadager i barnehagen.

Barn og brudd (bokmål)
Barn og brudd (nynorsk)
Barn og brudd (nordsamisk)
Barn og brudd (arabisk)
Barn og brudd (engelsk)
Barn og brudd (polsk)
Barn og brudd (somail)
Barn og brudd (urdu)

FUB har også laget en powerpoint presentasjon om Barn og brudd som kan brukes på personalmøte. Se her