Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Barn henger i stativ

FUBs høringssvar NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

FUB mener det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god start på utdanningsløpet er å klare å inkludere alle barn! Og at alle barn skal få en opplevelse av å være en betydningsfull person for fellesskapet og oppleve medvirkning. Barn skal møtes kunnskapsbasert og fordomsfritt, med forventninger som gir alle barn mulighet til å utvikle seg på like vilkår. 

Einar Olav Larsen foto i trapp

Glad for utfordringen!

Det var like før jul at det kom en overraskende telefon fra Kunnskapsdepartementet med spørsmål om å bli ny leder i FUB. Jeg ble umiddelbart svært glad for utfordringen, og takket etter et kort familieråd ja til vervet. 

Gutt på fanget til voksen

Trygt og godt barnehagemiljø

FUBs høringssvar til forslag om endringer i barnehageloven om barnehagemiljø

FUB har lenge etterspurt og ventet på lovforslaget om barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. FUB er spesielt fornøyd med departementets forslag om å innføre en aktivitetsplikt med delplikter for barnehagens ansatte, og for nulltoleranseprinsippet. Samtidig mener FUB det er uhørt at det ikke skal være en håndhevingsordning for barnehageområdet på lik linje som for skoleområdet.

Marie Skinstad-Jansen på FUB-konferansen 2019

Takk for at dere kom!

Takk for at så mange av dere deltok på foreldrekonferansen vår sist helg. Det er flott at dere tok dere tid i en hektisk hverdag til å komme! Vi i FUB synes alltid det er hyggelig å treffe ulike foreldre fra vårt langstrakte land og høre om hva nettopp dere er opptatt av.

Barn med mobil

Åpenhet i grenseland - FUBs høringssvar

Foreldrene spiller en viktig rolle og skal være forbilder for egne og andres barn. De skal samarbeide med barnehagen og følge opp og støtte opp om barnehagens arbeid hjemme. For å lykkes med dette trenger foreldrene å involveres sterkere i det forebyggende arbeidet. Høringssvaret nedenfor vil ta utgangspunkt i foreldrenes rolle i samarbeidet med barnehagen.

Barn fra Maurtuva

Gi barna den beste starten

Barna er det viktigste vi har. Det er barna som skal bygge framtida. På veien inn i samfunnet må de trygges, rustes og satses på  - gjennom hele løpet. Kommunene er en nøkkel for å gi barna den beste starten. Derfor må barnehagen være valgkampsak nummer én.

Glade småbarn

Stoltenbergutvalget: "Nye sjanser - bedre læring" NOU 2019:3

FUB har i sitt høringssvar til Stoltenbergutvalgets NOU-rapport "Nye sjanser - bedre læring", vektlagt betydningen av at det er mange nok ansatte med rett kompetanse i barnehagen, for å tilrettelegge for et godt tilbud for både jenter og gutter.

Barnehageport

FUBs ni tips før valg av barnehage

Mange foreldre er usikre på hvilken barnehage som passer best for akkurat sitt barn og det behovet familien har. I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass. Her er FUBs sjekkliste.

Marie Skinstad-Jansen oktober 2017

FUB er i mot læringsmål på 1. trinn

FUB har gitt innspill til de nye læreplanene som omfatter fagene engelsk og matematikk. I sitt høringssvar går utvalget imot at det settes læringsmål for 6-åringer, og mener at det tidligst bør være kompetansemål fra 2. trinn.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk