Det var med stor spenning at jeg som sjuåring i 1986 skulle begynne på Vinne skole. Ikke nok med at det å begynne på skole er en av de største overganger i livet, vi kom flyttende til skolekretsen denne høsten, jeg kjente ingen av de jeg skulle gå i klasse med fra før, og jeg hadde ikke gått i barnehage. Det siste som et lite paradoks her jeg sitter og skriver en epistel som leder av Foreldreutvalget for barnehager. Jeg husker den første tiden på skolen som litt skummel, men fikk etter hvert mange venner og fant meg vel til rette, takket være et godt klassemiljø og en solid klasseforstander.

Da jeg sist høst kunne sende min eldste datter i vei for å begynne på den samme skolen, var det i en annen situasjon og med langt bedre forutsetninger for at det skulle bli en god overgang enn da jeg selv begynte. Vi bor i en mellomstor norsk kommune, og i et sted der det er ganske naturlig geografisk hvilken barnehage man benytter seg av. Dermed hadde min datter fordelen med at de fleste vennene fra barnehagen skulle fortsette på samme skole. Av samme grunn hadde mange av oss foreldrene rukket å bli kjent gjennom barnehagen, og det skulle vise seg at barnehagen og skolen hadde gode rutiner for å forberede en god overgang. I barnehagen «dyrket» man skolestarterne i en egen førskolegruppe. De rakk i alle fall ett besøk på skolen, før koronaen kom og gjorde at man måtte justere opplegget rundt besøk på skolen. 

Fritidsaktiviteter - positiv relasjonsbygging

Ved å bli med på fotballtrening våren før skolestart ble min datter kjent med flere av de kommende klassekameratene som ikke gikk i samme barnehage. Det å engasjere seg i slike fritidsaktiviteter knyttet til skolekretsen, kan være positivt for relasjonsbygging for både foreldre og barn, er min erfaring.

Så oppfatter jeg det som positivt at de på skolen har valgt å dele opp i ganske små klasser, i alle fall det første året. Dette er noe vi har diskutert i FUB også, at det kunne vært hensiktsmessig med en anbefaling eller norm på maks antall barn per lærer i første klasse. Vi i FUB har valgt oss «overganger» som en av våre tre hjertesaker i utvalgsperioden. Fra forskningen vet vi at overgangen mellom barnehage og skole er sentral fordi den kan være bestemmende for hele skolegangen, for selvbildet og senere livskompetanse. En slik overgang begynner langt forut for skolestart og foregår både i hjemmet og i barnehagen, og fortsetter egentlig langt opp i småskolen.

Det er jo slik at skolene, gjennom opplæringsloven, har en plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen barnehage - skole. Barnehagene, på sin side, har det fastsatt i rammeplanen at de, i samarbeid med foreldre og skolene, skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Spennende prosjekter

Det skjer mye godt arbeid for å fylle på med ytterligere innhold til denne plikten for skolene og barnehagene, og vi i FUB er glade for å kunne bidra i referansegrupper for både ny nasjonal veileder for overganger og for ny rammeplan for SFO. Vi syns også det er spennende å følge med på det som skjer når det gjelder diskusjon og forsøk med fleksibel skolestart.

I vårt første utvalgsmøte for året, som vi gjennomførte nå midt i januar, jobbet vi med å spisse hjertesaken «overganger». En ting som slo meg da jeg holdt på med forberedelsene til møtet, var at en del av det barna setter pris på i barnehagen også kan kombineres med den mer målrettede læringssituasjonen man havner i når man begynner på skolen. I en video hvor 1.-klassinger selv ble spurt om det var noe de savnet fra barnehagen, ble det nevnt spill, klatrestativ og bursdagskrone!

100 DAGER: FUB-lederens datter markerte sine første 100 dager på skolen med en egen krone. foto: privat
Bursdagskrone bruker de ikke i første klasse på Vinne skole, men det var litt snedig, at dagen etter utvalgsmøtet, kom min datter hjem med sin selvlagde 100-dagerskrone (bildet), laget for å markere de første 100 dagene som skoleelev. En krone hun var svært stolt over, og en markering hun hadde sett veldig fram til.

Nå som e-bok

FUGFUB_Overgang-barnehage_tumbnail_nn.png "Har du barn som skal begynne på skolen? Tips til foreldre"

Det finnes en rekke ting foreldre kan og bør gjøre for å forberede overgangen fra barnehage til skole. I den forbindelse vil jeg slå et slag for FUB og FUGs eget hefte som inneholder informasjon og tips til foreldre. Tidligere har det kun vært mulig å laste heftet ned som pdf, men nå er det tilgjengelig som e-bok. De få minuttene det tar å bla igjennom er gull verdt i månedene frem mot skolestart. På vegne av Foreldreutvalget for barnehager vil jeg benytte anledningen med å ønske lykke til med overgangen til skolen!

Med vennlig hilsen 

Einar Olav Larsen, leder for FUB