De fleste barna starter opp i disse dager og derfor er det svært mange som gjennomfører tilvenning i barnehagen og opplever en stor overgang for både liten og stor. Her vil jeg vise til FUB sine tips for å få til god tilvenning i barnehagen, som du finner på vår nettside.

Et ekstra spenningsmoment i år, også for oss som har barn i barnehage fra før, er at vi fortsatt befinner oss i en situasjon der samfunnet må ta sine forholdsregler på grunn av korona. I mitt forrige nyhetsbrev, før sommeren, skrev jeg at vi må håpe på at den gunstige smittesituasjonen vedvarer. Når vi nå ser at smittetallene øker i en periode syns jeg det er betryggende at myndighetene signaliserer at de vil prioritere, og slik løfter betydningen av, at barnehager og skoler kan holde åpent og heller gjøre nødvendige tiltak i samfunnet for øvrig. Så får vi takle eventuelt  lokale tilfeller av «rødt nivå» og kortere nedstenginger.

- Temaene engasjerer

Hvis det skulle bli rødt nivå i enkelte kommuner/barnehager håper, jeg som FUB-leder, at barnehagene opprettholder det gode samarbeidet med alle foreldrene og hjemmene. Dette blir ekstra viktig nå som mange barn og foreldre skal tilvennes barnehagen for å  skape trygghet og gode relasjoner til de ansatte i barnehagen. Gjennom sommeren har det vært interessant å følge den debatten som har gått på barnehagefeltet, blant annet rundt åpningstid og bemanning. Det er ikke tvil om at temaene engasjerer.

Koronatiden har ført til en generelt økt bevissthet og diskusjon i samfunnet rundt kvalitet i barnehagen som jeg håper vi kan bygge videre på. FUB sitt hovedmandat er godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og godt samarbeid og god kommunikasjon har vært viktig i perioden vi har vært igjennom og vil bli det på veien videre også. Uansett hvilke konkrete endringer som kan komme må vi tro at økt fokus på barnehagefeltet vil være en styrke for den videre utviklinga.