På FUBs Foreldrekonferansen 20. oktober grep hun deltakerne med både søte, såre og tankevekkende historier fra de 92 barnehagene hun har jobbet med og i gjennom sitt yrkesliv.

- Voksne kan løfte et barn med enkle handlinger, som et blikk eller en tommel opp. Å bli likt av andre er et grunnleggende behov som er knyttet til fellesskap, omsorg og fortrolighet, sa Melvold.

Hun jobber med et prosjekt og en bok om psykisk helsefremmende barnehager. - Psykisk helse handler om hvordan vi snakker om og til ungene våre slik at de får det bra med seg selv, sier hun.

Foreldre lytter FUB-konf19
(Foto: FUB)

Å rapportere innenfra

 - Vi må gi barna våre muligheten til å rapportere innenfra, gjerne hver kveld. Vi må spørre igjen og igjen og vise at vi elsker å høre hva de har på hjertet. Da vil de ha et fundament til å komme og fortelle oss andre ting senere i livet, sa Melvold.

Når et barn opplever å bli avvist, krymper handlings- og livsrommet, og barnet opplever seg utrygg og at det ikke mestrer, forklarer hun.

Små barneføtter
(Foto: FUB)

De første leveårene

Melvold har i sitt prosjekt sett på hjernens utvikling i barnets første leveår. Fra barnet er 1,5 til 3 år utvikles barnets høyre hjernehalvdel. Barnet hermer og repeterer andres adferd. Da må de ha foreldrenes oppmerksomhet, sier Melvold.

- Det ene året foreldre har permisjon er den eneste året i livet et menneske ikke en institusjonalisert. Foreldrene må legge vekk mobilen sin! Mobilbruk og uoppmerksomhet kan påvirke barnets naturlige utvikling. Vi vet at barn utvikler seg normal i relasjon til andre mennesker, sier Melvold.

Hun legger til at det å gå i barnehagen er psykisk helsefremmende i seg selv!

Melvold har også helt klar mening om det å la barna ligge å gråte om natten:

- Det å la et barn ligge og skrike på natta, er uklokt. Man overlater ikke barnet sitt til seg selv gråtende når det er stresset og urolig. Fryktsenteret vårt, amygdala, er mest følsomt på natten. Ta barnet opp og byss det rolig inn mot brystkassen, er hennes råd.

Line Melvold høyde
(Foto: FUB)

Lekekloke ansatte

Fram til tre år vil barna ha alle de andre barna med. Fra treårsalder kommer sterke emosjonelle utbrudd, og i tillegg vil de verne om eksklusive vennskap.

- Det er viktig at barna får verne om vennskap med noen utvalgte, samtidig som de ikke strenger andre ute. Da må barnehagen ha ansatte som er «lekekloke» og som er der når barna trenger det, og fjerner seg når de ikke trengs, sier hun.

- Voksne må leke et stille barn «robust», sier Melvold som har gitt råd til mange barnehager om relasjoner og samspill.

Utenforskap ved for eksempel bursdager og Halloween kan skape fortvilelse hos foreldre når de opplever at barnet deres ikke er invitert med de andre i klassen eller gruppen.

- Men det hjelper ikke ungen at vi blir fortvilet. Dette er den vanskeligste jobben. Måten vi begynner å snakke om dette på hjemme. Dette snappes opp av barnet.

- Vi kan si: Hos oss ber vi alle. Det beste for barnet er å bli møtt med reflekterte foreldre, sier Melvold.

- Si ifra!

Line Melvold har mange ganger lurt på hvorfor ikke folk sier mer i fra når ansatte ikke gjør jobben sin.

- Unger skal ikke ha flaks med de ansatte! De skal være sikret en god behandling og kvalitet. Be om å få snakke om dette på en ordentlig måte og før eller etter at følelsene tar overhånd, oppfordrer hun.

Melvold på FUB-konferansen
(Foto: FUB)

Gi barna litt slack

Psykisk helse ligger i relasjonene, hvordan jeg tenker om meg selv, og om vi og oss. Det handler om å spille hovedrollen i eget liv, være seg selv og ta vare på andre. Og om å ha så gode vilkår at det blir rom for lek og rom for barnet til å rapportere innenfra, mener Melvold.

- Vi tvinger barna inn i for trange mønster. De må få litt slack og spille hovedrollen i sitt eget liv. Dere gjør kanskje for mye for dem? spør Melvold og viser til at det er blitt mer vanlig at foreldre bærer barna sine inn i barnehagen selv om de kan gå selv.

Her er Melvolds foredrag.

Foreldre rekker ut hender FUB-konf19
(Foto: FUB)
Hender rekkes frem til Line Melvold
(Foto: FUB)